Кредити за бизнес. Най-подходящата формула за развитие

Ако сте собственици на бизнес, без значение дали той е малък, среден или голям, тогава сте наясно, че колкото и добре да се развивате бизнеса си, без да влагате средства в него няма как да достигнете желаните резултати. Бизнесът, както всяко друго нещо на този свят има нужда от постоянни грижи, финансово обезпечение и модернизация, за да може да се развива наистина успешно. Един от вариантите, за да осигурите достатъчно финансови средства за бизнеса си е да разгледате предложенията на банковите и небанковите институции в страната за предоставяне кредити за бизнеса.

Този вид заеми в последните години станаха много популярни сред бизнес средите, тъй като дават възможност на компаниите да се развиват, да правят покупки на нови машини, съоръжения и суровини, да закупуват недвижими имоти, да си осигурят необходимото им ноу — хау за бизнеса, да използват отпуснатите суми за оборотни средства и т. н.

Ако имате собствен бизнес, ако сте регистрирани като земеделски производители или упражнявате свободни професии и вие можете да кандидатствате за бизнес кредит без никакъв проблем.

Условията за кандидатстване и отпускане на този вид кредити се определят от банковите институции, но може да се каже, че този вид кредити са дългосрочни ( отпускат за по — дълъг период на погасяване) и за тях се изисква някакъв вид ипотечно обезпечение.

Размерът на отпуснатия кредит зависи от представените финансови отчети и годишния оборот на фирмата, както и от оценката на ипотекирания имот.

Съществуват няколко разновидности на бизнес заемите, като най — популярни са кредитите „Инвестиции” и „Кредити за оборотни средства”.

Срокът за погасяване на заема може да бъде от 1 до 15 години, като това зависи както от отпуснатите финансови средства и избрания погасителен план, така и от условията на банката, която отпуска кредита.