Какво бихме могли да направим, ако се нуждаем от финансова помощ?

Към коя банкова или небанкова институция или организация да се обърнем и какъв заем да поискаме?

Тези въпроси мисля, че вълнуват доста голяма част от българските домакинства. Тъкмо поради това и ние решихме да направим бърз преглед на възможните кредити, от които бихте могли да се възползвате, ако и вие сте изправени пред този проблем.

В зависимост от това от какви финансови средства се нуждаете можете да поискате дългосрочни или краткосрочни заеми.

В последните няколко години много популярни са бързите заеми, които се отпускат наистина изключително бързо. Този вид кредити обаче ще ви бъдат от полза единствено ако се нуждаете от малки по размер суми ( до 1000 лв.). Кандидатстването за онлайн кредити става директно през Интернет и не се изискват доказване на доходи, предоставяне на залог и т. н.

Ако обаче се нуждаете от по — големи суми, тогава за вас са потребителските кредити. Тези банкови заеми се отпускат на физически и юридически лица за покупка на продукти, вещи и други, като в зависимост от желания размер на кредита, условията на банката и други се определя срока на погасяване.

Дългосрочни кредити се наричат онези кредити, за които се изисква задължително обезпечение по кредита и които се погасяват за дълъг период от време.

Дългосрочен заем е жилищен ипотечен кредит и заеми отпускан за развитието на бизнеса.

Ако се нуждаете от ипотечни или бизнес заеми е нужно да отговаряте на някой определени условия като стабилен и висок доход, да предоставите обезпечение по заема и т. н.

Това са накратко основните видове банкови заеми, но за да сте по — спокойни е добре, преди да решите да кандидатствате за заем да се посъветвате с кредитен консултант, който може да ви окаже безценна помощ и да ви насочи към най — подходящия за вас кредит.